These trials completed more than 12 months ago and should have reported results. Some have, some have not.

These trials are not yet due to report results: some are ongoing, some completed within the past 12 months.

These trials have problematic data on the registry. Details why »

Status Trial ID Title Completion date Category
Not reported 2007-005026-76 Vähentääkö pregabaliini opioidikipulääkityksen tarvetta, postoperatiivista sekavuutta ja kroonisen kivun esiintyvyyttä sydänleikkauksen jälkeen iäkkäillä potilailla? 2013-08-27 due-trials