These trials completed more than 12 months ago and should have reported results. Some have, some have not.

These trials are not yet due to report results: some are ongoing, some completed within the past 12 months.

These trials have problematic data on the registry. Details why »

Status Trial ID Title Completion date Category
Not reported 2006-000310-20 NAPROKSEENIN JA FLURBIPROFEENIN AIVO-SELKÄYDINNESTEPITOISUUDET LAPSILLA 2010-09-22 due-trials
Completed, report not yet due 2006-006302-29 NUROFEN MELTLETS TABLETTIEN FARMAKOKINETIIKKA SELKÄLEIKATTAVILLA POTILAILLA 2019-01-28 not-yet-due
Not reported 2008-001948-39 PAMOL F FARMAKOKINETIIKKA MAHAKIRURGISILLA POTILAILLA - 2 2014-09-15 due-trials
Not reported 2008-004484-18 Suun kautta annosteltavan etorikoksibin ja laskimoon annosteltavan ketoprofeenin aivoselkäydinnestepitoisuudet ja niiden vaikutus prostaglandiini-E2-pitoisuuksiin aikuisten lonkan tekonivelleikkauksen... 2014-09-15 due-trials
Completed, but no date 2011-000125-76 OKSIKODONIN KESKUSHERMOSTOPENETRAATIO EPIDURAALISEN ANNOSTELUN JÄLKEEN bad-data
Ongoing 2011-000566-36 Laskimoon annetun ketoprofeenin ja deksketoprofeenin aiheuttama kirvely not-yet-due
Not reported 2011-000692-14 Buprenorfiini-hoidon vaikutus lonkka- ja polviproteesileikkauksen jälkeiseen toipumiseen 2016-08-29 due-trials
Ongoing 2011-005612-28 Pharmacokinetics of oxycodone in preterm and in infants not-yet-due