These trials completed more than 12 months ago and should have reported results. Some have, some have not.

These trials are not yet due to report results: some are ongoing, some completed within the past 12 months.

These trials have problematic data on the registry. Details why »

Status Trial ID Title Completion date Category
Not reported 2009-017794-37 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på morfinforbrug, smerter og gangfunktion efter knæalloplastik 2011-03-08 due-trials
Not reported 2010-019517-16 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) på patienter efter rekonstruktion af forreste korsbånd (ACL) i dagkirurgisk regi (The Effect of Adductor-Channel Blockade (ACB) in Patients After Anterior Cr... 2012-03-27 due-trials
Reported results 2010-021161-71 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug efter revisions knæalloplastik 2013-03-18 due-trials
Reported results 2010-021918-30 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter og morfinforbrug efter knæalloplastik 2011-08-15 due-trials
Not reported 2010-022849-19 "Effekten af Adductor-Kanal-Blokade (AKB) hos patienter efter knæ-artroskopi" "The Effect of Adductor-Canal-Blockade (ACB) in Patients After Knee Arthroscopy" 2011-08-26 due-trials
Not reported 2010-024153-36 Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok versus sårinfiltration versus placebo på smerter efter åben prostatektomi, et dobbeltblindt randomiseret forsøg 2012-02-02 due-trials
Reported results 2011-004285-15 A comparison of the efficacy of the Adductor-Canal-Blockade vs. the femoral nerve block on muscle strength and mobilization in healthy volunteers: a randomized study 2011-11-14 due-trials
Not reported 2011-005368-55 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter hos patienter med VAS>60 ved aktiv knæfleksion 1. eller 2. postoperative døgn efter knæalloplastik 2013-01-06 due-trials
Not reported 2013-001822-24 The effect of different doses (mass) of local anesthetic on duration of adductor canal block in healthy volunteers. 2013-08-01 due-trials
Reported results 2013-003522-83 Adductor canal block and effect of 10 versus 30 ml ropivacaine on muscle strength: a randomized study in helathy volunteers 2013-12-11 due-trials
Reported results 2013-004462-33 An estimate of the ED95 of lidocain 1.0% for filling the adductor canal when placing an adductor canal block in healthy volunteers 2014-02-25 due-trials
Reported results 2014-001752-31 The effect of different doses (mass) of local anesthetic on duration of adductor canal block in healthy volunteers - part 2 2014-07-04 due-trials